Kto je prítomný
Celkom je tu prítomných 3 užívateľov: 0 registrovaných, 0 skrytých a 3 anonymných.

nikto nie je prítomný

[ Zobrazi? celý zoznam ]


Najviac tu bolo súčasne prítomných 34 užívateľov dňa Ne február 07, 2010 11:02 pm.
Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Posledná téma

Ústava eSlovenska

Strana 1 z 2 1, 2  Next

Goto down

Ústava eSlovenska Empty Ústava eSlovenska

Odoslať pre Gabriel29 za Ut august 04, 2009 7:04 pm

Zakladom kazdeho statu nie su politici ale USTAVA

btw: mam taky pocit ze ustava eSK je aspon ked si dobre spominam na predosle forum, ale nie som si isty, ale mala by byt aj na tomto fore , samozrejme

Gabriel29
Aktivny hráč
Aktivny hráč

Počet príspevkov : 73
Join date : 21.07.2009
Age : 27
Bydlisko : Bardejov

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Andrejko za Ut august 04, 2009 8:28 pm

no problémom je, že sa nikomu nechce obnovovať obsah starého fóra - ale to by mali povedať jeho správcovia
Andrejko
Andrejko
Admin
Admin

Počet príspevkov : 1450
Join date : 20.07.2009

http://eslovensko.forumotion.net

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Baci za Ne august 30, 2009 11:46 pm

Takže, tu je môj návrh ústavy ešte zo starého fóra, aj s niekoľkými zmenami. Prosím o komentáre, výhrady, prípadne súhlasné reakcie Smile. Keď budeme mať verziu ako-tak prijateľnú pre všetkých, začneme s prekladom a potom sa pokúsime ústavu uzákoniť, asi na to treba vyhlasovať referendum.
Baci
Baci
Mladý občan
Mladý občan

Počet príspevkov : 39
Join date : 24.08.2009
Age : 26
Bydlisko : Levice

http://www.vladimirbaca.blog.sme.sk

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Andrejko za Po august 31, 2009 1:05 am

ÚSTAVA
SLOVENSKEJ
E-REPUBLIKYPREAMBULA

My, slobodný e-národ slovenský,
pamätajúc na politické dedičstvo našich predkov a na skúsenosti
zo zápasov o národne bytie, slobodu a vlastnú štátnosť,
vychádzajúc z prirodzeného práva jednotlivcov na zaradenia sa
do národa,
spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických
skupín žijúcich na území Slovenskej e-republiky,
v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými slobodnými enárodmi,
usilujúc sa o uplatňovanie dobrovoľnej formy vlády, záruk
slobodného života a hospodárskej prosperity,
teda my občania Slovenskej e-republiky
uznášame sa na tejto ústave:


PRVÁ HLAVA

Základné ustanovenia

Článok 1

(1) Slovenská e-republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.
Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.
(2) Územie Slovenskej e-republiky sa skladá z Bratislavského kraja,
Západného Slovenska, Stredného Slovenska a Východného Slovenska. Toto
územie je jednotné a nedeliteľné.


Článok 2

(1) Táto ústava je základný zákon Slovenskej e-republiky, platí pre
všetkých občanov Slovenskej e-republiky, žiadny iný zákon ani nariadenie
nemôže byť
v rozpore s ústavou.
(2) Ústava sa môže meniť
na návrh prezidenta, ak s ním súhlasí aspoň
dvojtretinová väčšina všetkých poslancov.


Článok 3

(1) Za občana Slovenskej e-republiky sa považuje každý, kto žije na jej
území.
(2) Každému občanovi sa zaručuje sloboda. Všetci občania sú si pred
zákonom rovní. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné,
nepremlčateľné a nezrušiteľné.
(3) Každý občan má právo vlastniť
majetok a narábať
s ním podľa
vlastného slobodného uváženia. Súkromné vlastníctvo je nedotknuteľné.
(4) Každému občanovi musí byť
zaručená zmluvná sloboda. Nikto nesmie
byť
nútený uzatvárať
zmluvu. Každý je povinný dodržiavať
uzatvorené zmluvy.
(5) Každý má právo slobodne rozhodovať
o svojej národnosti, slobodne
hovoriť, slobodne písať, vyjadrovať
názor, používať
akýkoľvek jazyk
a slobodne sa združovať, aj do politických strán.
(6) Štát nemá právo vyžadovať
od občana žiadnu povinnosť, ktorá by bola
nad rámec pravidiel Erepublik alebo ústavy. Každý môže konať, čo nie je
ústavou alebo pravidlami Erepublik zakázané.

(7) Cez hranice Slovenskej e-republiky sa môže ktokoľvek bez obmedzení
pohybovať. Každý môže slobodne odísť
aj vojsť
do ktoréhokoľvek regiónu
Slovenskej e-republiky.
(Cool Porušenie ústavy sa trestá odňatím časti majetku, odvolaním z funkcie,
zákazom pobytu na území Slovenskej e-republiky, dočasným zablokovaním
účtu alebo trvalým zablokovaním účtu. Trest musí byť
primeraný previneniu.
(9) Je neprípustné vyvodzovať
zodpovednosť
a dôsledky činov
v Erepublik za hranice hry do reálneho života.


Článok 4

(1) Štátnymi symbolmi Slovenskej e-republiky sú štátny znak, štátna
vlajka, štátna pečať
a štátna hymna.
(2) Pamätné dni Slovenskej e-republiky môže vyhlasovať
prezident alebo
nadpolovičná väčšina poslancov.
(3) Štátnym jazykom Slovenskej e-republiky je slovenský jazyk. Všetky
oficiálne informácie súvisiace so štátnou správou uverejňované štátnymi
médiami a organizáciami musia byť
uverejňované v štátnom jazyku a anglickom
jazyku.
(4) Hlavným mestom Slovenskej e-republiky je Bratislava.
(5) Oficiálne fórum Slovenskej e-republiky sa nachádza na adrese
www.eslovensko.forumotion.net. Fórum je spravované administrátormi podľa
jeho pravidiel.


DRUHÁ HLAVA

Politická moc

Článok 5

(1) Akákoľvek politická moc pochádza od občanov. Jej vykonávatelia sú
povinní vykonávať
svoju moc v záujme občanov Slovenskej e-republiky
a v medziach ústavy.
(2) Politickú moc v Slovenskej e-republike primárne vykonávajú
prezident a poslanci. Tí sú do svojich úradov volení v súlade s pravidlami
Erepublik.
(3) Politickú stranu si môže založiť
ktorýkoľvek občan. Do funkcie
prezidenta môže kandidovať
len občan, ktorý má slovenské občianstvo a prežil

na území Slovenskej e-republiky aspoň
jeden kalendárny mesiac (tridsať
dní).
Voľby prebiehajú v súlade s pravidlami Erepublik.

Článok 6

(1) Prezident má okrem právomocí vymedzených pravidlami Erepublik
právo vyjednávať
a podpisovať
zmluvy v mene Slovenskej e-republiky.
(2) Prezident si môže vymenovať
ministrov, ktorý majú poradnú funkciu
pre určitú oblasť, ako aj viacerých splnomocnencov, ktorým môže dať
právo
vyjednávať
v mene Slovenskej e-republiky, alebo právo podpisovania zmlúv
a dohôd v mene Slovenskej e-republiky. Funkcie splnomocnencov alebo
ministrov zanikajú , keď
sa končí mandát daného prezidenta. Prezident môže
funkciu ministra aj splnomocnenca kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť.
Vymenovanie aj zrušenie funkcie splnomocnenca musí byť
vždy oznámené
v prezidentských novinách.
(3) Prezident môže navrhnúť
odvolanie aj vymenovanie guvernéra
Národnej banky Slovenska. Vymenovanie aj odvolanie musí následne potvrdiť
parlament nadpolovičnou väčšinou hlasujúcich poslancov.
(4) Parlament môže v súlade s pravidlami Erepublik aspoň
dvojtretinovou
väčšinou hlasujúcich odvolať
prezidenta.
(5) Prezident je povinný päť
dní od nástupu do funkcie vymenovať
viceprezidenta. Urobí tak vyhlásením v prezidentských novinách. Aby
vyhlásenie bolo platné, musí ho potvrdiť
aj vymenovaný viceprezident. Ak
prezident nevymenuje viceprezidenta do piatich dní, vymenuje ho parlament
a potvrdí ho nadpolovičná väčšina hlasujúcich poslancov.
(6) V prípade, že prezident nebude štyri dni aktívny, teda štyri dni mu
nepribudnú viac ako štyri skúsenostné body, nenapíše žiadny článok ani nepodá
žiadny návrh, viceprezident získava všetky prezidentove právomoci, ktoré je,
v rámci možností Erepublik, schopný vykonávať. Tieto právomoci stráca, pokiaľ
sa prezident opäť
stane aktívnym.
(7) Každé hlasovanie parlamentu musí trvať
aspoň
dvadsaťštyri hodín.


TRETIA HLAVA

Hospodárstvo

Článok 7


(1) Hospodárstvo Slovenskej e-republiky sa zakladá na princípoch trhovej
ekonomiky.

(2) Štát nemá právo v mene hospodárskeho rozvoja alebo verejného
záujmu narúšať
súkromné vlastníctvo ani zasahovať
do slobody občana
nakladať
so svojím majetkom nad rámec ústavy a pravidiel Erepublik. Štát nemá
právo určovať
hospodárske priority a ciele. Rozhodovanie o ekonomických
cieľoch je na každom občanovi. Štát tiež nesmie nad rámec ústavy obmedzovať
zahraničný obchod, ako dovoz, tak ani vývoz.
(3) Obchodné embargo môže byť
uvalené len na štáty, s ktorými je
Slovenská e-republika vo vojne.


Článok 8

(1) Štát nemôže zavádzať
nové dane alebo poplatky, ktoré nie sú zahrnuté
v Erepublik. Nemôže tiež okrem daní v Erepublik získavať
peniaze od ľudí
akýmkoľvek iným núteným spôsobom.
(2) Maximálna možná výška dane z príjmu je dvadsať
percent, maximálna
výška dane z pridanej hodnoty a importnej dane je dvadsaťpäť
percent.


Článok 9

(1) Žiadny člen vlády, ani ktokoľvek iný, nemá právo svojvoľne si zobrať
štátne peniaze získané daňami.
(2) Žiadny verejný činiteľ
ani štátny pracovník nesmie byť
za svoju
funkciu platený zo štátnych peňazí získaných daňami.
(3) Zo štátnej pokladnice sa nemôžu dávať
peniaze získané daňami
akejkoľvek neštátnej organizácii alebo osobe, ani organizáciám iných štátov,
pokiaľ
to ústava explicitne nedovoľuje.
(4) Zo štátnej pokladnice sa nemôžu požičiavať
žiadne peniaze získané
daňami.
(5) Štát si nemôže požičiavať
peniaze a zadlžovať
sa, ani od Národnej
banky Slovenska.
(6) Zo štátnych peňazí získaných daňami sa nesmú zakladať
žiadne štátne
podniky.


Článok 10

(1) Príspevok novému občanovi, pokiaľ
je financovaný z daní, môže mať
maximálnu hodnotu 0,1 zlata v prepočte hlavným kurzom Národnej banky
Slovenska. V prípade, že by minimálna hodnota príspevku stanovená
v Erepublik bola vyššia, výška príspevku musí byť
na úrovni minimálnej
hodnoty.

(2) Minimálna mzda musí byť
na minimálnej hranici stanovenej
v Erepublik.


Článok 11

(1) Slovenská koruna je plne krytá zlatom a vydávaná len Národnou
bankou Slovenska.
(2) Národná banka Slovenska je riadená guvernérom Národnej banky
Slovenska, ktorý môže byť
odvolávaný a menovaný prezidentom so súhlasom
nadpolovičnej väčšiny hlasujúcich poslancov. Táto funkcia nie je časovo
obmedzená a neviaže sa na volebné obdobie prezidenta.
(3) Národná banka Slovenska je povinná neustále poskytovať
na výmenu
slovenské koruny za zlato hlavným kurzom a zlato za koruny spätným kurzom.
Hlavný a spätný kurz sa môžu meniť
len so súhlasom guvernéra Národnej banky
Slovenska. Guvernér je povinný nastavovať
kurzy tak, aby boli slovenské
koruny čo najlepšie pokryté zlatom a aby Národnej banke Slovenska nehrozil
nedostatok korún alebo zlata. V prípade nedostatku zlata alebo korún je štát
povinný ich dodať
Národnej banke Slovenska.
(4) Guvernér Národnej banky Slovenska, ani ktokoľvek iný, nesmie
z banky žiadne peniaze vziať, nesmie okrem ústavou vymedzených transakcií
robiť
žiadne iné a nesmie peniaze nikomu požičiavať. Národná banka Slovenska
si nesmie požičiavať
peniaze a zadlžovať
sa.
(5) Štát si nemôže vytlačiť
peniaze do štátneho rozpočtu. Všetky peniaze,
ktoré sa vytlačia, musia byť
odovzdané Národnej banke Slovenska. Rozpočet
banky a štátny rozpočet fungujú oddelene.


ŠTVRTÁ HLAVA

Medzinárodné vzťahy

Článok 12


(1) Slovenská e-republika sa môže stať
súčasťou medzinárodných
organizácii, pokiaľčlenstvo potvrdí prezident a aspoň
dvojtretinová väčšina
parlamentu a členstvo v medzinárodnej organizácii neodporuje ústave.
(2) Medzinárodné štruktúry si nemôžu, okrem vojenských
a diplomatických právomocí, osvojiť
právomoci v Slovenskej e-republike, ktoré
majú poslanci a prezident, alebo právomoci, ktorých použitie by porušovalo
ústavu.

(3) Slovenská e-republika je povinná dodržiavať
vojenské a diplomatické
záväzky plynúce z členstva v medzinárodných organizáciách, pokiaľ
sú v súlade
s ústavou.


Článok 13

(1) Prezident alebo jeho splnomocnenec na to určený môže v mene
Slovenskej e-republiky podpisovať
dohody a zmluvy, pokiaľ
nie sú v rozpore
s ústavou.
(2) Dohody a zmluvy nesmú, okrem vojenských a diplomatických
záležitostí, prenášať
právomoci parlamentu alebo prezidenta.
(3) Prezident sa nemôže v zmluvách alebo dohodách zaväzovať
v mene
parlamentu. V tomto prípade musí danú zmluvu alebo dohodu podpísať
príslušný počet poslancov.
(4) Prezident ani poslanci sa nemôžu v zmluvách a dohodách zaväzovať
za občanov Slovenskej e-republiky. Zmluvy a dohody, ktoré by zaväzovali
občanov k tomu, čo od nich podľa ústavy nemajú právo vyžadovať
signatári
danej zmluvy alebo dohody, sú neplatné.
(5) Slovenská e-republika je povinná dodržiavať
platné uzatvorené
zmluvy a dohody, pokiaľ
neodporujú ústave.


Článok 14

(1) Prezident s parlamentom môžu vyhlásiť
vojnu inému štátu v súlade
s pravidlami Erepublik a medzinárodnými záväzkami Slovenskej e-republiky.
V prípade odboja na niektorom z pôvodných slovenských regiónov
(Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko a Východné
Slovensko) sa môžu, na návrh prezidenta a so súhlasom nadpolovičnej väčšiny
hlasujúcich poslancov, zo štátneho rozpočtu použiť
peniaze na začatie tohto
odboja. Slovenská e-republika sa môže, na návrh prezidenta potvrdený
nadpolovičnou väčšinou hlasujúcich poslancov, prihlásiť
ku odboju
prebiehajúcemu v pôvodnom slovenskom regióne. V tomto prípade sa odboj
považuje za vojnu medzi Slovenskou e-republikou a krajinou, v ktorej prebieha.
(2) Žiadny občan Slovenskej e-republiky nesmie byť
nútený bojovať
v
akejkoľvek vojne.
(3) V prípade vojny musia byť, okrem poplatkov na samotné začatie vojny
a na napadnutie ďalšieho regiónu, všetky ostatné výdavky spojené s vojnou
financované výlučne dobrovoľne, teda nie z peňazí získaných daňami.
(4) Počas vojny môže prezident vymenovať
veliteľov, ktorí budú mať
na
starosti jednotlivé oddiely vojakov, ich zriaďovanie a plánovanie vojny.

Členstvo v oddiele je dobrovoľné, ktokoľvek môže bojovať
bez toho, aby bol
súčasťou oddielu alebo poslúchal veliteľov.

(5) V prípade povojnových reparácii inému štátu musí byť
ich poskytnutie
schválené nadpolovičnou väčšinou hlasujúcich poslancov a potvrdené
medzinárodnou zmluvou. To isté platí aj v prípade, že Slovenská e-republika
vo vojne získa majetok inej krajiny, a táto ho chce po vojne vrátiť
alebo kúpiť.
Andrejko
Andrejko
Admin
Admin

Počet príspevkov : 1450
Join date : 20.07.2009

http://eslovensko.forumotion.net

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Kucso za Po august 31, 2009 1:07 am

osobne by som pridal jeden bod:
Mzda musi byt rovna aspon skillu (napr.: skill 5 = minimalna mzda 5 SKK) no odporuca sa dat podla produkcie... Ak obcan poziada o zvysenie platu majtel firmy mu je povinny zvysit plat do takej miery aby si zaroven uchranil svoje zaujmy(mat zisk no nie prehnane vysoky... priklad obcan ma produkciu 20 a plati mu len za 5) - nie vacsi plat ako obcan vyprodukuje pri danom skille plat sa nastavuje do XX,30 z daneho skillu vyssi plat bude az pri dalsom skille opat max do vysky XX,30...

Obcania budu moct kupovat viac, teda sa posilni kupna sila na trhu, bude co predavat a nasledne budeme aj zarabat :-) kritiku primam, pozmeneniam sa nebranim ak budu dobre rad privitam...
Kucso
Kucso
Člen vlády
Člen vlády

Počet príspevkov : 50
Join date : 06.08.2009
Age : 28

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre gabberattack za Po august 31, 2009 6:59 am

(1) Za občana Slovenskej e-republiky sa považuje každý, kto žije na jej
území.

- Nepresne, mozu tu zit a pracovat aj cudzinci, ktori nemaju obcianstvo.
gabberattack
gabberattack
Admin
Admin

Počet príspevkov : 627
Join date : 21.08.2009
Age : 39
Bydlisko : Stratford, Connecticut, U.S.A.

http://gabberattack.vbartos.org

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Anonymný za Po august 31, 2009 9:23 am

som zvedavý kto toto preloží :-D :-D

Aké máme možnosti, ak si dáme niečo do ústavy tak to aj vymáhať. Erep to neumožňuje ale ako schválená ústava hej ??

Príklad, keď si dáme v ústave, že tu nemôže žiť ľudia, ktorý sa verejne hlásia k ideológiám ako sú fašizmus alebo komunizmus, admini nám to schvália ?? To asi nie.

Aké sú teda možnosti platnosti a vymáhania toho, čo bude v ústave ?

Anonymný
Anonymný


Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Baci za Po august 31, 2009 10:42 am

Mr.Kucso:
To by bolo v rozpore s článkom 7 a podla mňa je to aj nesprávne - je vecou každého zamestnávateľa a zamestnanca, na akom plate sa dohodnú. Firma je majetkom jeho vlastníka, teda má pravo rozhodovať, za akú mzdu bude ponúkať prácu, ako má zamestnanec právo akúkoľvek ponuku prijať alebo odmietnuť. Ďalej, spôsobilo to deformácie trhu, mohlo by sa stať, že určená mzda bude príliš vysoká a nebude sa vôbec oplatiť niekoho s daným skillom zamestnávať, teda by to viedlo k nezamestnanosti, ďalej by sa mohlo stať, že sa s tými obmedzeniami vôbec nebude oplatiť podnikať alebo to povedie k zvýšeným cenám (čiže si tie vyššie mzdy aj zaplatíme). Čo sa týka kúpnej sily, tá by sa nezvýšila, lebo keď zamestnávateľ platí aj nižšie mzdy, tie zvyšné peniaze (ktoré by mohli ísť na zvýšenie) nezmiznú, ale zostanú zamestnávateľovi, ktorý za ne môže kupovať takisto ako ostatní.

gabberattack: Pre účely úsavy podľa mňa treba považovať za občana každého kto je na území, lebo ústava má platiť pre každého... Na prezidenta samozrejme môžu kandidovať len tí, ktorí majú aj občianstvo, tak ako je tam napísané.

rumpil: To by nám asi admini neschválili, ale myslím, že ak ju raz schvália, tak to budeme môcť pomocou adminov aj vymáhať. Niečo málo je o tom písané tu: http://wiki.erepublik.com/index.php/Contract#Constitutions_and_Charters
Baci
Baci
Mladý občan
Mladý občan

Počet príspevkov : 39
Join date : 24.08.2009
Age : 26
Bydlisko : Levice

http://www.vladimirbaca.blog.sme.sk

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Andrejko za Po august 31, 2009 10:44 am

žiadne
v EREP neexistuje žiaden reálny politický modul - ak sa teda neprihlásiš za admina a nebudeš to tu čistiť na základe našich požiadaviek
Andrejko
Andrejko
Admin
Admin

Počet príspevkov : 1450
Join date : 20.07.2009

http://eslovensko.forumotion.net

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Andrejko za Po august 31, 2009 10:48 am

hmm,
pozrel som si Baciho odkaz a ten len potvrdzuje, že je to výsmech všetkých snažení, pretože nespĺňa podmienky klasickej zmluvy, ktorá zaväzuje iba toho kto ju podpísal

P.S.: Inak ten text čo som uviedol je Baciho návrh, ktorý ho zverejnil ako PDF a ten si nevedeli niektorí online preložiť.
Andrejko
Andrejko
Admin
Admin

Počet príspevkov : 1450
Join date : 20.07.2009

http://eslovensko.forumotion.net

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Baci za Po august 31, 2009 10:50 am

Andrejko:
Ústavu musia schváliť aj admini a potom, v prípade porušenia, ich zrejme môžme kontaktovať a oni to poriešia, tak ako aj v prípade contractov...

"pozrel som si Baciho odkaz a ten len potvrdzuje, že je to výsmech všetkých snažení, pretože nespĺňa podmienky klasickej zmluvy, ktorá zaväzuje iba toho kto ju podpísal"

To je jasne, vsetky ustavy (a zakony), aj RL, maju tento zasadny defekt, pokial vsak obmedzuju niektore neeticke cinnosti, je to mensie zlo, ako ked niekto zacne skutocne prevadzat tie neeticke cinnosti.
Baci
Baci
Mladý občan
Mladý občan

Počet príspevkov : 39
Join date : 24.08.2009
Age : 26
Bydlisko : Levice

http://www.vladimirbaca.blog.sme.sk

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre smrtan za Po august 31, 2009 1:15 pm

Ústavu musia schváliť aj admini

Hravas tu hru tazke mesiace.... a este stale veris ze Ti "admini nieco schvalia"? :-)
smrtan
smrtan
Admin
Admin

Počet príspevkov : 833
Join date : 21.07.2009
Age : 41
Bydlisko : Silesia

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Baci za Po august 31, 2009 1:42 pm

smrtan: preto hovorim "musia schvalit", nie "schvalia" Very Happy
Baci
Baci
Mladý občan
Mladý občan

Počet príspevkov : 39
Join date : 24.08.2009
Age : 26
Bydlisko : Levice

http://www.vladimirbaca.blog.sme.sk

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Kucso za Po august 31, 2009 1:54 pm

ok Baci, mas pravdu s tym ako si to povedal... je to vecou zamestnavatela a zamestnanca... ale kazdy asi vie preco som to napisal... no toto vlakno je viac menej verejne... tak to nepisem priamo... kazdy zamestnavatel okrem jednej skupiny, dava vacsie platy... pre nich by to nic neznamenalo... ale akceprujem co si napisal a plne to respektujem... bol to iba navrh...
Kucso
Kucso
Člen vlády
Člen vlády

Počet príspevkov : 50
Join date : 06.08.2009
Age : 28

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Baci za Po august 31, 2009 2:43 pm

Mr.Kucso:
No jj, ale asi by sme nemali proti nim pouzivat prostriedky, ktore nechceme aby oni pouzivali na nas...
Baci
Baci
Mladý občan
Mladý občan

Počet príspevkov : 39
Join date : 24.08.2009
Age : 26
Bydlisko : Levice

http://www.vladimirbaca.blog.sme.sk

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre gabberattack za Po august 31, 2009 3:08 pm

Som ochotny to prelozit, no je to masakralny text a chcem si byt isty, ze to nebude zabity cas a admini to schvalia. A v ustave nemoze byt, ze obcan je ten, kto tu zije, onak by sme na druhy den po schvaleni ustavy museli dat volebne prava kazdemu, kto pride. Pouzil by som formulaciu: Ustava Slovenskej e-Republiky je zavazna pre vsetkych pouzivatelov e-Republic zdrziavajucich sa na uzemi Slovenskej e-Republiky. Obcanom Slovenskej e-Republiky s pravom volit sa stava kazdy pouzivatel e-Republic po splneni podmienok stanovenych vladou Slovenskej e-republiky.
gabberattack
gabberattack
Admin
Admin

Počet príspevkov : 627
Join date : 21.08.2009
Age : 39
Bydlisko : Stratford, Connecticut, U.S.A.

http://gabberattack.vbartos.org

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Baci za Po august 31, 2009 4:22 pm

gabberattack:
Tak som to zmenil na:

"Táto ústava je základný zákon Slovenskej e-republiky, platí pre všetkých používateľov zdržiavajúcich sa na území Slovenskej e-republiky, žiadny iný zákon ani nariadenie nemôže byť v rozpore s ústavou."

a

"Za občana Slovenskej e-republiky sa považuje každý, kto žije na jej území a má slovenské občianstvo."
Baci
Baci
Mladý občan
Mladý občan

Počet príspevkov : 39
Join date : 24.08.2009
Age : 26
Bydlisko : Levice

http://www.vladimirbaca.blog.sme.sk

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Andrejko za Po august 31, 2009 4:49 pm

Baci napísal:gabberattack:
Tak som to zmenil na:

"Táto ústava je základný zákon Slovenskej e-republiky, platí pre všetkých používateľov zdržiavajúcich sa na území Slovenskej e-republiky, žiadny iný zákon ani nariadenie nemôže byť v rozpore s ústavou."

a

"Za občana Slovenskej e-republiky sa považuje každý, kto žije na jej území a má slovenské občianstvo."

No páni moc nevymýšľajte - v reále by to bola "nedomyslenosť" a tu je to nemožné.
Prvá veta je samozrejmosť z názvu zákona a druhá veta? Nuž asi nikto nestratí občianstvo len preto, že išiel na dovolenku a ten kto ho má, ten je fakt občan.
Andrejko
Andrejko
Admin
Admin

Počet príspevkov : 1450
Join date : 20.07.2009

http://eslovensko.forumotion.net

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Anonymný za Po august 31, 2009 5:17 pm

presne tak, mnoho z náš nežije na slovensku ale hlasuje pre slovensko....

Anonymný
Anonymný


Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre gabberattack za Ut september 01, 2009 3:59 pm

OK, aky je teda zaver s ustavou? Mali by sme ju dat public na pripadne zmeny od ostatnych. Dokoncime navrh a dajme to na 'prve citanie' v parlamente, nech sa k tomu vyjadria vsetky strany. Na schvalenie treba 2/3, alebo 3/5 vacsinu hlasov?
gabberattack
gabberattack
Admin
Admin

Počet príspevkov : 627
Join date : 21.08.2009
Age : 39
Bydlisko : Stratford, Connecticut, U.S.A.

http://gabberattack.vbartos.org

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Andrejko za Ut september 01, 2009 4:18 pm

Záver je taký, že samotní admini majú problémy pochopiť čo je Ústava, takže nevedia kto by ju mal schváliť/podpísať.
Andrejko
Andrejko
Admin
Admin

Počet príspevkov : 1450
Join date : 20.07.2009

http://eslovensko.forumotion.net

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Baci za Ne september 06, 2009 12:38 pm

zacinam prekladat do anglictiny, potom to predlozime adminom a kongresu...
Baci
Baci
Mladý občan
Mladý občan

Počet príspevkov : 39
Join date : 24.08.2009
Age : 26
Bydlisko : Levice

http://www.vladimirbaca.blog.sme.sk

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Anonymný za Ne september 06, 2009 7:11 pm

v prvom rade bude náročne sa na na nej na 100% dohodnúť aj tu, môžme začať s tým kto má dáke výhrady :-D

(prečítam pozorne ešte raz a svoje napíšem až bude viac času :-D )

Anonymný
Anonymný


Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre gabberattack za Ne september 06, 2009 7:25 pm

Nema vyznam prekladat, ked nie sme dohodnuti na slovenskom texte este (aspon podla mna).
gabberattack
gabberattack
Admin
Admin

Počet príspevkov : 627
Join date : 21.08.2009
Age : 39
Bydlisko : Stratford, Connecticut, U.S.A.

http://gabberattack.vbartos.org

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Gabriel29 za Ne september 06, 2009 9:11 pm

podla mna to cez adminov neprejde, kto to bude kontrolovat? NKÚ?

Gabriel29
Aktivny hráč
Aktivny hráč

Počet príspevkov : 73
Join date : 21.07.2009
Age : 27
Bydlisko : Bardejov

Návrat hore Goto down

Ústava eSlovenska Empty Re: Ústava eSlovenska

Odoslať pre Sponsored content


Sponsored content


Návrat hore Goto down

Strana 1 z 2 1, 2  Next

Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.